Det er to felles takterrasser i sameiet vårt, den ene i 4. etasje mot syd i btr 7, den andre opp trappen fra gårdsrommet i btr 8 (over Coyo). Her er reglene for bruk av takterrassene: 

Ordensregler for bruk av de felles takterassene

NB! Takterrassene er bare til bruk for beboerne i Sørenga 7 Sameie. De kan ikke lånes ut til andre, og de kan ikke brukes til fester.

  • Enhver eier/beboer plikter å påse at fellesområdene brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre. Støyende aktivitet og musikk er ikke tillatt, og det det skal være ro på eiendommen kl. 23.
  • Sameiets takterrasser skal holdes ryddige, rene og fri for avfall. Ved bruk som medfører ekstra rengjøring vil ansvarlig bli belastet med rengjøringskostnadene.
  • Det tillates ikke grilling på takterrassene eller bruk av åpen ild som telys, fakler, stjerneskudd ol.
  • Dyr skal ikke luftes på felles takterrasser. Dyr kan medbringes, men må holdes i bånd og forlate takterrassen om andre beboere ønsker dette pga. allergi.
  • Ingen må plante blomster, busker, trær eller lignende på fellesområdene uten samtykke fra styret. Det må ikke skylles ut vann eller lignende i plantekasser.
  • Alle møbler på takterrassen er sameiets eiendom og må behandles med varsomhet. Dersom skader påføres på møbler, vegger, rekkverk, sprinkleranlegg, el. må styret informeres umiddelbart. Det gis ingen anledning til å oppbevare private stoler, senger, madrasser el. på takterrassene. Puter, pledd, o.lign. må tas med hjem når man forlater takterrassen.
  • Det gis ingen anledning til å hensette private gjenstander for å reservere plasser.