1. Kajakker, SUP-brett og tilhørende utstyr kan kun benyttes av dem som har tegnet kontrakt med kajakkgruppa Sørenga 7 eller noen i følge med disse. Ingen «utenforstående» kan låne ut og benytte kajakk/SUP-brett alene.
  2. Kajakker, SUP-brett og utstyr kan kun lånes ut på dagsbasis, ikke for lengre perioder av gangen. Lån bookes i elektronisk kalender på kajakkgruppas nettside (link) etter prinsippet om først-til-mølla.
  3. Brukere av kajakker, SUP-brett og utstyr er selv ansvarlige for egen sikkerhet og for vedlikehold av utstyret mens det er i bruk.
  4. Leietaker må selv gå over kajakk/SUP-brett og utstyr når det hentes ut, og melde fra til kajakkgruppa om skader, feil eller mangler før bruk. Ved manglende varsel til kajakkgruppen, kan brukeren selv bli holdt ansvarlig for skader uavhengig av når skaden oppstod. Feil og mangler meldes til kajakkgruppa Sørenga 7 på mail: kajakk.sorenga7@hotmail.com
  5. Kajakker, SUP-brett og utstyr skal skylles utendørs med ferskvann. Kajakkrommet skal ikke benyttes til tørking av utstyr.
  6. Lånte kajakker/SUP-brett og lånt utstyr skal låses igjen etter bruk.

 

Hilsen Kajakkgruppa Sørenga 7

kajakk.sorenga7@hotmail.com