Styret har avtale med USBL beboer service/vaktmester og det er nå mulig for alle beboere å kontakte vaktmester direkte ved behov for hjelp ved feil på sameiets felles arealer/eiendom, ikke privat.

Ved behov for hjelp kan følgende kontaktes:

  • Avvik, feil og mangler i byggene (vannstans, defekte dørautomatikker, etc.) meldes inn direkte til vaktmester (USBL): Servicetelefon 481 10 444 besvares hverdager mellom 8:00 og 15:30. Det kan også sendes e-post til bjorvikaservicesenter@usbl.no
  • Ved akutt behov utenfor vaktmesters åpningstid kan det sendes melding eller ringes til styreleder Steinar Øverli tlf 46909618
  • Systemnøkler til leiligheter og fellesområder bestilles av seksjonseier ved mail til bjorvikaservicesenter@usbl.no
  • Ved ordensforstyrrelser i fellesareal, eller støy fra leiligheter/brudd på husordensregler kan beboere ringe politiet
  • Vaktselskap garasje syd: 92883773
  • Vaktselskap Multipark: 40090045
  • Hvis du ønsker å kontakte Styret, send mail til styret7@sorenga.com