Screenshot 2018 02 04 11.07.25

Bruksanvisning og regler ved bruk av Multiparkanlegget. Vedlagt følger en bruksanvisning og regler for bruk av Multiparkanlegget.

Vi gjør oppmerksom på at eieren av garasjeplassen er ansvarlig for riktig bruk av plassen. Uansett om den er brukt av eier og/eller en som leier plassen.

Enhver skade på anlegget, egen og andres biler skal betales av eieren av plassen som har forårsaket skaden. Dette gjelder tilkalling av hjelp, reparasjoner, deler og igangsetting.

Reparatør og vår service partner Totalteknikk AS skal tilkalles ved uhell slik at anlegget kan settes tilbake i drift og slik stand det var før uhellet.

NB: Maks. tillatt vekt på parkeringsplattformene er 2000 kg. De kan oppgraderes til maks. vekt 2600 kg ved henvendelse til Totalteknikk.

Totalteknikk når du på tlf. 400 900 45

Bruksanvisning og regler ved bruk av Multiparkanlegget

Parkeringsveileder Total Teknikk (1)