Vedtatt av styret i sameiet Sørenga 7 den 19. september 2017

1. Ansvar og vedtak

Vedtak om disponering av kajakkrom og retningslinjer for bruken vedtas av styret i Sørenga 7, eventuelt av sameiermøtet når påkrevd. Drift av kajakkrommet er delegert til kajakkgruppa Sørenga 7, som rapporterer til styret. Info og kontakt kajakkgruppa: https://sorenga7.no/kajak/ Fakturering av leie foretas av USBL.

Bruk av kajakker og SUP’er skjer på eget ansvar. Kajakkgruppa og sameiets styre har ikke ansvar for bruken og sikkerheten knyttet til kajakkene/SUP’ene. Eierne og dem som benytter kajakkene og SUP’ene må sørge for at utstyret er i forsvarlig stand, at brukeren er sikret mot eventuelle uhell, og eierne må selv sørge for tyverisikring og forsikring av kajakk/SUP og utstyr.

2. Kajakkrommet

Kajakkrommet er omdisponert fra sykkelparkering etter vedtak i sameiermøte Sørenga 7 den 13. juni 2017. Dette vedtaket omfatter det innerste rommet i sykkelboden. En forutsetning for vedtaket i sameiermøtet er at kajakkrommet må tilbakestilles til sykkelparkering hvis behovet for sykkelparkering tilsier det. I så fall vil kontraktene om leie av kajakkplass sies opp med 3 måneders varsel.

Kajakkrommet kan kun benyttes til lagring av selve kajakkene, ikke til lagring og tørking av utstyr. Eierne av kajakkene er selv ansvarlig for å forsikre kajakkene. Sameiet, styret eller kajakkgruppa har ikke ansvar for utstyr som går tapt eller skades i kajakkrommet. Det er anledning til å låse fast kajakken til stativet gjennom anskaffelse av egnet låssystem.

3. Tildeling av leiekajakkplass

Tildeling av leiekajakkplass kan kun skje til seksjonseiere i Sørenga byggetrinn 7 og 8. Leietakere har ikke anledning til å leie plass. Leieretten til kajakkplass kan ikke overdras eller fremleies. Hver seksjon kan maksimalt leie to kajakkplasser, eventuelt plass til SUP-brett. Hver kajakkplass har en maksimal bredde på 63 cm. Det er en forutsetning at plassene er aktivt i bruk. Hver kajakk har en fast, tildelt plass merket med et nummer. Hvis alle tilgjengelige plasser for lagring av kajakker er opptatt, vil kajakkgruppa føre venteliste med ansiennitet for tildeling av plass (basert på dato for innmelding av ønske om plass).

Kajakkgruppa vil i tillegg anskaffe et antall felleskajakker/SUP-brett som kan benyttes av dem som leier fast kajakkplass og dem som leier rett til å disponere felleskajakkene/SUP’ene.

4. Felleskajakker

Kajakkgruppen disponerer et antall kajakker/SUP’er til felles bruk. Disse kan benyttes av dem som har kontrakt om leie av kajakkplass og som har kontrakt om å kunne disponere felleskajakkene/SUP’ene. Det er en forutsetning at de som bruker felleskajakkene har våttkort og er trygge i kajakk. Kajakkgruppa har ikke ansvar for bruken og sikkerheten knyttet til disse kajakkene/SUP’ene.

Den som vil benytte felleskajakkene/SUP’ene (med årer), tegner seg for bruk i en elektronisk kalender på nettsiden til kajakkgruppa. Den som låner felleskajakkene/SUP’ene er selv ansvarlig for redningsvest og annet nødvendig sikkerhetsutstyr. Kajakk, brett og årer skal skylles med ferskvann etter bruk. Eventuelle feil, mangler eller problemer med utstyret må meldes til kajakkgruppa.

5. Kontrakt

Kontrakt for disponering av kajakkplass i Sørenga 7 inngås ved å signere et eksemplar av disse retningslinjene. Kontrakten inngås for to år første gang og videre for ett år om gangen. Leie faktureres av USBL. Gjensidig oppsigelsestid er 2 måneder. Leie av kajakkplass inkluderer også rett til å disponere felleskajakker. Det er mulig for eiere av leilighetene i sameiet å tegne kontrakt for å benytte felleskajakkene uten å leie kajakkplass. Kontrakt for disponering av felleskajakker inngås også gjennom å signere disse retningslinjer samt gjennom å betale to års leie av rett til felleskajakkene første gang og senere ett år av gangen.

6. Priser

Per oktober 2017 er årlig leie for kajakkplass satt til 1200,-. Årlig beløp for leie av rett til å benytte felleskajakker/SUP’er uten egen kajakkplass er 300,-. Justering av disse beløpene kan foretas gjennom vedtak i styret i sameiet.

7. Merking av kajakk

Alle kajakker skal merkes tydelig med eiers navn på et lett synlig sted utvendig på kajakken.

kajakk
kajak sørenga