Fjernvarme og vannavgifter

Fjernvarme og vannforbruk faktureres den enkelte seksjonseier etter avlesing av målerne i hver seksjon. Sameiet betaler løpende fakturaer fra Fortum (fjernvarme) og kommunen (vannavgift). Seksjonseierne betaler et a konto-beløp til sameiet hver måned, og hvert halvår blir det laget en avregning for hver enkelt seksjonseier, som da enten får penger tilbake eller må etterbetale merforbruk. 

Om målerne:

I hver leilighet er det tre målere, plassert i fordelerskapet inne i leiligheten eller i gangen utenfor. De måler henholdsvis varmt og kaldt forbruksvann og varmtvann til oppvarming – gulvvarme eller radiatorer. Forbruksvann måles i m3 og fjernvarme i kWh. Ista Norge AS er engasjert for drift og avregning av målesystemet for vann og vannbåren varme i Sørenga 7 Sameie.

NB: Husk å sørge for avlesing av målerne ved ut-/innflytting – overtakelse. 

Evt. spørsmål rettes til usbl