• Systemnøkler til leiligheter og fellesområder bestilles av seksjonseier ved mail til bjorvikaservicesenter@usbl.no
  • Chip/brikke til leiligheter og felles områder bestilles av seksjonseier ved mail til Oslo Låsservice, fyll gjerne ut skjema ved og følge linken https://www.oslolasservice.no/servicebestilling
    Ved problemer med innlåsing og behov for låsesmed kan du ringe Oslo Låsservice på tlf. 90542222