Vi opplever litt for ofte at vann tilførselen slutter å fungere.

Årsakene til dette er nesten alltid at det har vært for mye påkjenning for avløps pumpene grunnet mat avfall, fett, kluter, bind og annet som er kastet i toalettet eller vasken.

Når avløpet ikke tar unna det som er kastet stopper vanntilførselen automatisk for å hindre oversvømmelse.

Tette avløp og ødelagte pumper grunnet for høy påkjenning påfører vårt sameie store kostnader vært år.

Les gjerne dette for gode råd om hvordan vi unngår avfall og fett i avløp https://fettvett.no/slik-kaster-du-fettet.html