• Hvis du er skyld i at alarmen går og det ikke er brann (for eksempel pga matlaging):
  • Skru av brannalarmen (rød knapp) som hører til din leilighet (leiligheter i 1. etasje må gå til brannskjermen i fellesoppgangen). Du har bare 2 minutter til dette!
  • Fjern røyk fra egen leilighet/luft ut. Du har 5 minutter til dette før alarmen må skrues på igjen (grønn knapp)
  • HUSK å skru på brannalarmen igjen.
 • Hvis alarmen går og det ikke er pga din leilighet:
  • Gå ut og sjekk på skjermen i fellesoppgangen hvilken leilighet som har utløst alarmen. Gå til leiligheten det gjelder og undersøk situasjonen. Hvis det er brann: følg branninstruks
  • Hvis du er helt sikker på det ikke er brann har du 2 minutter til å skrue av alarmen (rød knapp) før full alarm utløses.
  • Deretter har du har 5 minutter til å skrue den på igjen (grønn knapp) før full alarm utløses.
  • Det er lagt ut kart med alle leiligheter med tilhørende numre over skjermen i fellesoppgangene. Bruk disse for å finne hvilken leilighet som har utløst alarm.
 • Husk at sprinkleranlegget uansett utløses ved brann og at brannvesenet rykker ut hvis alarmen ikke slukkes.
 • Husk også at det IKKE ER TILLATT å demontere, frakople eller på annen måte gjøre hverken varige eller midlertidige endringer på noe av dette utstyret uten avtale med styret. Dette risikerer at brannalarmen utløses.