• Hvis du er skyld i at alarmen går og det ikke er brann (for eksempel pga matlaging):
  • Skru av brannalarmen (rød knapp) som hører til din leilighet, en liten boks utenfor din leilighet. For leiligheter i 1. etasje må du gå til brann tavla i fellesoppgangen). Du har bare 2 minutter til dette!
  • Fjern røyk fra egen leilighet/luft ut. Du har 5 minutter til dette før alarmen må skrues på igjen (grønn knapp)
  • HUSK å skru på brannalarmen igjen.
 • Hvis alarmen i bygget går og det ikke er pga din leilighet:
  • Gå ut og sjekk brann tavla i felles oppgangen hvilken leilighet som har utløst alarmen. Gå til leiligheten det gjelder og undersøk situasjonen. Hvis det er brann:
   Ring brannvesenet 110 og sjekk at alle beboere har kommet seg ut.
  • Hvis du er helt sikker på det ikke er brann har du 2 minutter til å skrue av alarmen (rød knapp i boksen utenfor leiligheten) før full alarm utløses.
  • Deretter har du 5 minutter til å skrue den på igjen (grønn knapp) før full alarm utløses.
  • Hvis full alarm er igangsatt må du til hoved tavla i oppgangen.
   For å skru av hoved alarmen etter at du har sjekket at det ikke brenner følg instruksene på branntavla i oppgangen for hvordan du skrur av alarm og tilbakestiller alarmen.
 • Husk at sprinkleranlegget uansett utløses ved brann og at brannvesenet rykker ut hvis alarmen ikke slukkes.
 • Husk også at det IKKE ER TILLATT å demontere, frakople eller på annen måte gjøre hverken varige eller midlertidige endringer på noe av dette utstyret uten avtale med styret. Dette risikerer at brannalarmen utløses.
 • Branninstruks – Sørenga 7 sameie

  Hvis det er brann:

  • Ring 110
  • Varsle dine naboer
  • Ikke bruk heisen ved brann
  • Barn og eldre/uføre hjelpes ut
  • Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
  • Lukk dører og vinduer
  • Ved røyk/brann i oppgang, bli i leiligheten og tilkall din oppmerksomhet

  Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

  Gjør deg kjent med følgende:

  • Rømningsveier og nødutganger
  • Hvor slokkeutstyr er plassert
  • Hvordan slokkeutstyr brukes
  • Påse at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.
  • Ikke bruk oppgangen/etasje platåer til lagring av ting.

  Oppmøtested ved evakuering,

  UTENFOR GARASJEPORT UNDER BYGGETRINN 6 (vis-á-vis DNT)