Sameiet har avtale med Telenor om levering av TV- og bredbåndtjenester (Komplett 50). Dette er en standardavtale som betales over fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan inngå avtale direkte med Telenor om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbånd og telefoni. Klikk her for full informasjon om hva Komplett 50 avtalen inneholder.

T-We Boks (dekoder) og trådløs ruter følger leiligheten.

For mer info: www.telenor.no eller ring 915 09000.