trinn 8 sommer

Årsmøte i sameiet 29 april – save the date

Kjære naboer,

Årsmøte for alle eiere i Sørenga trinn 7 vil bli avholdt onsdag 29. april. Frist for å sende inn saker til styret (styret7@sorenga.com) er 9. mars.

Info med detaljer om tid/sted, dagsorden, sakspapirer, valg av nye styremedlemmer osv. vil bli sendt ut i papirform til alle eiere, og mer info vil også komme i nyhetsbrevet her.

Med vennlig hilsen

Styret v. Kevin, Olov, Ole Kristian, Jimmy, Erik, Morten og Mette