header sameie7

Årsmøte og valg til styre

Kjære alle naboer og eiere,

Årsmøte for Sameie 7 er like om hjørnet, og vi ser frem til å se mange d. 29. april kl. 18:00 i USBLs lokaler. På møtet skal vi blant andre velge styreleder og tre styremedlemmer, samt varamedlemmer. Valgkomiteen består av Katinka Kolsaker (katinka@kolsaker.com) og Christian Prestholdt Selen (christian@econa.no). Har du lyst til å bidra i styrearbeidet oppfordrer vi til at du tar kontakt med valgkomiteen og sender en kortfattet CV eller på annen måte sier litt om deg selv og din bakgrunn og interesse. Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte medlemmer i det nåværende styre for å høre om hvordan styrearbeidet foregår i dag, og hvor mye/lite jobb dette vervet innebærer.

Med vennlig hilsen

Kevin, Morten, Olov, Erik, Jimmy, Ole Kristian, Camilla og Mette