Branninstruks

Branninstruks – Sørenga 7 sameie

Brannvesenet varsles automatisk når alarmen gå (se «Hva gjør jeg hvis brannalarmen går?»)

Hvis det er brann:

 • Varsle dine naboer
 • Ikke bruk heisen ved brann
 • Barn og eldre/uføre hjelpes ut
 • Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr
 • Lukk dører og vinduer
 • Ved røyk/brann i oppgang, bli i leiligheten og tilkall din oppmerksomhet

Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med følgende:

 • Rømningsveier og nødutganger
 • Hvor slokkeutstyr er plassert
 • Hvordan slokkeutstyr brukes
 • Påse at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.
 • Ikke bruk oppgangen/etasje platåer til lagring av ting.

Oppmøtested ved evakuering,

UTENFOR GARASJEPORT UNDER BYGGETRINN 6 (vis-á-vis DNT)

Skjermbilde

Brannalarmen har direkte kontakt med brannvesenet og alle beboere må selv dekke kostnader for evt. falske utrykninger jamfør prisliste til kommune.

Pris for uønsket utrykning til  boligblokk kr 885,- pr. utrykning.

Pris for uønsket utrykning til næring  og forretningsbygg kr 3485,- pr. utrykning.

OBS: Hvis det blir utløst falsk alarm dekker beboer feilaktig utrykning. Hvis man derimot ringer inn til 110 og meddeler at det er falsk alarm vil gebyret ikke bli fakturert.

Comments are closed.