Brannvarslere / Fire warning installations – VIKTIG INFO!

Kjære alle (for English see below)

Vi har hatt en del problemer med feilmelding på brannvarslere.

NB! Alt brannutstyr og -varslere i leilighetene eies av sameiet og IKKE den enkelte leilighet. Det er IKKE TILLATT å demontere, frakople eller på annen måte gjøre varige eller midlertidige endringer på noe av dette utstyret uten forgående avtale med styret.

Dette gjelder din og din nabos sikkerhet, og det koster fellesskapet penge når vi må tilkalle profesjonel. hjelp for å rette opp på uautoriserte endringer gjort i leilighetene.

Vi håper alle nå vil ta hensyn til dette – igjen, det gjelder sikkerheten!

Venlig hilsen

Styret

——

We have had a number of issues with errors in the fire warning system.

NB! It is NOT ALLOWED to make any kind of permanent or temporary changes to any of the installed fire warning systems in the flats without prior agreement with the board. The fire warning installation is joint property and not owned by the individual flats.

This concerns your own and your neighbours’ safety. Furthermore, it is costly because we need professional assistance to  fix the problem.

Please ensure that no such changes to the fire warning system are made.

Best regards,

The board