header sameie7

Fester og husordensregler

Kjære beboere i trinn 7,

Vi har i det seneste fått flere klager om sene fester, høy musikk og bråk på kvelder og natt. Dessverre må vi da igjen minne om at våre husordensregler er tydelige:

Det skal være ro mellom kl. 23:00 og kl. 07:00 alle dager. Hamring, boring, sang- og musikkøvelser og støyende aktiviteter er ikke tillatt etter kl 21:00. Søn- og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter.

Skal det arrangeres selskap i leiligheten eller på terrassen som kan medføre støy, skal naboene varsles på forhånd. Og heldigvis er det mange som gjør nettopp det :).

De som har leieboere må ta ansvar for at disse orienteres om reglene.

Vi har, som kjent, avtale med Securitas som kommer hvis det er bråk el. lign. Ring  22971070

Hilsen

Styret