Forebygg innbrudd

Vi har desverre opplevd innbrudd på Sørenga.

Styret oppfordrer derfor alle beboere om å passe på at ikke uvedkommende slipper inn i sameiets bygg.

Sjekk alltid at inngangsdører/garasjeport låses etter deg og at ikke uvedkommende følger med deg inn. Er du usikker på om noen har lovlig ærend her, kan du tillate deg å spørre på en høflig måte. Slipp ikke inn besøkende som ringer på hvis du ikke kjenner vedkommende.

Dersom du skulle se noe mistenkelig eller ureglementert, så ikke nøl med å si ifra og gi melding. Ta omgående kontakt med styret og vaktmester. Vær ikke redd for å gi hjelp og råd til andre beboere.

Styret oppfordrer også alle eiere å informere leietakere om at alle porter og inngangsdører til enhver tid skal være låst.

Ta ingen unødige sjanser overfor inntrengere og kriminelle:

Hvis du observerer noe mistenkelig, kan du også kontakte politiet, ring 02800 eller 112 (politiets alarmtelefon).

Vennlig hilsen
Styret sameie 7