første advent

Førjulsbrev fra styret

Juletrærne er på plass, og det er tid for noen ord fra styret om tingenes tilstand et par uker før julefreden senker seg  over Sameiet Sørenga 7.

Skjønt det har vel vært ganske fredelig denne pandemi-høsten, sammenlignet med den litt mer opphetede situasjonen vi opplevde på forsommeren – (mer om det under.)

 

En av de større sakene styret har holdt på med denne høsten er registrering og avregning av varmt- og kaldtvann og fjernvarme. Ista har brukt ekstremt lang på å registrere, måle, regne og reparere og holde på med disse målerne, men nå er vi så godt som i mål, feil er rettet på enkelte målere, og korrekte avregninger er nå sendt ut så godt som alle.  Styret regner med å kunne konkludere og kvittere ut denne arbeidskrevende saken i vårt første møte på nyåret.

 

Etter nyhetsbrevet om skjeggkre i november er det kommet inn omkring 20 rapporter om observasjoner, heldigvis ingen om store forekomster. Vi fortsetter registreringen og følger opp saken på neste styremøte.

 

Styrelederne på Sørenga etablerte i sommer en arbeidsgruppe på tvers av sameiene. Denne gruppen, som Erik Wold er medlem av fra Sameie 7,  fikk etter hvert en god dialog med både politiet og bymiljøetaten (BYM). Videre etablerte man en kontakt med Hav Eiendom i forbindelse med deres utbygging på Grønlia. Vi har hatt to gode orienteringsmøter med Hav Eiendoms ledelse. Vi har også forsøkt å få til en dialog med Carucel Eiendom, som forvalter næringsdelen for de nordamerikanske eierne, Madison International Realty, og et møte med Carucel er endelig berammet i slutten av denne uken.

Sist, men ikke minst er det også etablert et interimsstyre som forbereder overtagelse av driften av fellesområdet ute på Sørengautstikkeren som ikke er en del av hvert enkelt sameie. Dette er pr. i dag eid og drevet av Sørenga Utvikling KS. Christian Selen  representerer Sameie 7 i interimsstyret.

 

Det er viktig å få til en god dialog med vårt lokale politiske nivå, Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, med underutvalg, som Byutviklingskomiteen. For det første avgjør de  en rekke saker, medlemmene der har dessuten gode forbindelser til  medlemmene av Oslo Bystyre. Derfor er det en glede å meddele at gruppen har fått til slike møter med Bydelsutviklingskomiteen i Gamle Oslo i forrige uke og med Bydelsutvalget i denne uken. På møtene legger vi frem våre synspunkter på disse sakene:

 

«I forbindelse med det store antallet besøkende på Sørenga i sommer – noe som er kjempeflott og hyggelig – er det akutt behov for bedre sanitæranlegg. BYM har så langt ikke greid å komme fram til avtale med Carucel om å bygge dette inn i byggetrinn 5, og BYM vil derfor bygge et serviceanlegg inne i midtområdet – noe både Plan- og bygningstaten (PBE) og vi beboerne er meget skeptiske til.

Videre pågår det en dialog mellom PBE og Skanska om et midlertidig masse-behandlingsanlegg ute på Grønlia. I forbindelse med Hav Eiendoms  planer om utbygging på Grønliakaia er vi blitt kjent med at det kan bli økt trafikk med containerskip inn til Sjursøya og Kongshavn. Dessuten at man på vestsiden av Oslo ønsker å få flyttet fergeterminalene til Kongshavn. Skipene er så store at vi frykter at de kun kan gå mellom Hovedøya og Sørengautstikkeren.

Vi er naturlig nok skeptiske til at fergetrafikken skal gå her og ønsker å påvirke beslutningsprosessen nå så tidlig som mulig.

Vi er videre kjent med at bygging av den nye skolen her ute er planlagt igangsatt, men at det for tiden gjøres ekstra luftkvalitetsmålinger for å avklare de høye verdiene som er blitt identifisert. Vi oppfatter at det også vil bli en gjennomgang av reguleringsplanene for området og dette vil også dekke trafikkmønster med kollektivtransport og planene for godstrafikken ved Oslo Havn og Sjursøya med området utenfor.»

 

Så langt arbeidsgruppen, mot slutten en liten ting til: Også i år har vi tradisjonen tro bidratt med 2000 kroner til Barna på Sørenga.

Da gjenstår bare en liten førjulsformaning: Ribbefett o.l. skal IKKE i avløpssystemet, verken i vasken eller i toalettet. Heller ingen andre fremmedelementer for den saks skyld.

 

Med ønske om en fin førjulstid og en fredfylt jul fra oss i styret.

Kevin, Morten, Lars, Christian, Vibeke og Erik