Skjermbilde 2024 06 09 201650

Forsommerhilsen fra styret

Årsmøtet i Sørenga 7 Sameie ble avholdt 13. mai. Det nye styret består av Ove Johnsen, Lars Kolsaker, Espen Robertsen, Mona Tønnesen og Erik Wold (leder). Etter årsmøtet avholdt vi, som i fjor,  beboer-møte der det var åpent for spørsmål og diskusjon. Ove presenterte nyttige råd og tips – og noen klare instrukser – om vedlikehold, maling/oljing, brannalarm, downlights – oversikten finner du her: https://sorenga7.no/wp-content/uploads/2024/06/Kort-Sorenga-bt.-7-8-pdf.pdf

Husk at det er sameiernes ansvar å følge opp disse rådene og instruksene, dermed også besørge og bekoste maling og oljing. Når det gjelder komplett FDV-dokumentasjon for hver enkelt leilighet, er den å finne på https://boligperm.fdvweb.no/ Sørg for å opprette en bruker hvis du ennå ikke har gjort det. Du må også sørge for at det ligger korrekt kontaktainformasjon på bonabo https://www.usbl.no/

Du finner for øvrig det aller meste du trenger å vite om det å bo i Sørenga 7 Sameie på våre nettsider https://sorenga7.no/

Alt skulle dermed ligge til rette for en trivelig sommer på Sørenga.

God sommer

fra styret