2023 06 27 13.14.10 scaled

Garasjevask og service uke 14 og 16

NB: Gjelder Multipark!

 

Det er tid for å fjerne saltavleiringer og skitt etter vinteren samt utføre periodisk service på garasjeporter og -plattformer. Dette skal gjøres i uke 14 og uke 16.  Ved vask må plassene være tomme/bilene være ute mellom kl. 09:00 og  kl. 20:00. Ved service må plassene være tomme/bilene være ute mellom kl. 09:00 og kl. 17:00. Vask og service gjennomføres etter følgende plan:

Vask:

Tirsdag 2/4: Vask av plass 1-32

Onsdag 3/4: Vask av plass 33-65 

Torsdag 4/4: Vask av plass 66-85 

Service: 

Mandag 15/4: Service plass 1-14

Tirsdag 16/4: Service plass 15-32

Onsdag 17/4: Service plass 33-48 

Torsdag 18/4: Service plass 55-65 og  plass 73-85

Det er ingen plattform på plassene 49-54 og 66-72, så biler kan stå parkert der, men merk at systemet er nede mellom kl. 09:00 og kl. 17.00, så da må bilene bli stående.

Det er er ingen alternative gratis parkeringsplasser i området.

Styret