59952633608 7962213F D361 4E1A BD13 0BA4E858F52D

Happy New Year and news from the board (in Norwegian)

Godt Nyttår og diverse fra styret 

(please note: these news are in Norwegian but relevant to all in Sørenga Trinn 7. If you do not read Norwegian, please ask a friendly neighbour help, try  Google Translate, or contact one of us in the board :)).

Riktig godt nytt år til alle beboere og eiere i trinn 7 på Sørenga! Vi håper dere har hatt en fredelig jul og at dere kom godt inn i 2020. Lyset og fyrverkeriet på den andre siden vannet var veldig flott i år, og stemningen var god også på den siste kvelden i 2019.

Styret hadde sitt 6. og siste møte i 2019 rett før jul og vi kan oppdatere og informere om noen saker.

Vann-stopp og pumpeproblemer

Vi jobber fortsatt med å få en permanent løsning på problemene med våre pumper og fettutskillere knyttet til næringsseksjonene. Vaktmestre renser nå hver uke fettutskillerne, og de melder også at de finner mye mindre våtservietter og andre feilkastede objekter i rørene enn tidligere. Dette er bra, men styret jobber fortsatt mot AF for å forsøke å få egne pumpekum for næringsseksjonene.

Budsjett og årsmøte

Styret har vedtatt budsjett for 2020. Det er ingen store endringer fra sist, bortsett fra at vi nå setter av en post til å spare kapital for sameiet med tanke på fremtidige kostnader til vedlikehold av bygg. Det skjer ingen endringer i fellesutgifter for de enkelte leilighetene.

Årsmøte for alle eiere vil bli holdt i april og vi kommer tilbake med dato snarest.

Avregning vann og varme

Vi har (i likhet med de andre sameiene) i meget lang tid mast på ISTA for å få sendt ut avregning av varme og vann til hver leilighet. Vi ble lovet at det ville komme før jul, men det skjedde ikke. Vi håper nå å kunne få det på plass i løpet av januar, og er fortsatt i dialog med ISTA om fremgangen.

Nye regler om korttids-utleie

Styret minner alle om de nye nasjonale reglene for korttids-utleie i sameier (det vil si utleie i inntil 30 dage), for eksempel via AirBnb. Fra 1. januar er korttidsutleie bare lov i opp til 90 dage i året. Sameiet kan endre dette taket til 60 eller 120 døgn men det må i så fald gjøres med flertall på årsmøtet og det må vedtaksfestes. Styret har ikke foreslått endring, men ønsker å følge opp at grensen på maks 90 dage overholdes.

59952633608 7962213F D361 4E1A BD13 0BA4E858F52D

Med ønske om et godt nytt år,

 

Kevin, Olov, Morten, Erik, Jimmy, Ole Kristian, Camilla og Mette

Styret i sameiet Sørenga Trinn 7