garasje

Hvem ønsker el-lader i Multipark?

Ladeplass til el-bil i Multipark

Ifølge ny eierseksjonslov fra 1. januar 2018 skal alle sameiestyrer foreta tilpasning til nye regler om ladeplasser for elbil (https://www.nbbl.no/Aktuelt/articleType/ArticleView/articleId/8596/Ny-eierseksjonslov-fra-1-januar-2018-Dette-ma-styret-gjre). Etter ønske fra mange eiere, har styret i Sørenga 7 Sameie arbeidet med å legge til rette for at de som ønsker det kan få kjøpt el-ladeplass i Multipark.

Årsmøtet i Sørenga 7 Sameie vedtok 23. april 2018 følgende om el-billadere i Multipark: «Styret utarbeider et regnskap som viser at kjøperne av ladeplasser betaler utgiftene. Kjøperne pålegges å betale et depositum på kr 35 000,- per plass før arbeidet med infrastrukturen igangsettes.»

Siden da har styret bedt om tilbud fra fire firmaer på installering/montering av infrastruktur og ladeplasser. Bare to av firmaene leverte tilbud, og etter en grundig gjennomgang av de to tilbudene vedtok styret i møte 3. september å inngå avtale med Datek Installasjon AS om installering/montering av ladere for el-biler i Multipark-anlegget i garasjen under byggetrinn 7. Avtalen omfatter infrastruktur for strømforsyning til 72 garasjeplasser samt installering og montering av ladepunkter/bokser til de som bestiller det.

Alle plassene dimensjoneres for inntil 11 kW 3-fase 400 V. Anlegget er utstyrt med dynamisk lastestyring som fordeler strømmen etter forbruk. Det betyr mer strøm til el-billaderne om natten når forbruket ellers er lavt. Det blir elektronisk avlesing av målere på hvert enkelt ladepunkt med avregning en gang i året.

Totalkostnaden for infrastruktur er kr. 2.624.674,- inkl. MVA. Oslo kommune yter et tilskudd på kr. 5000,- pr. plass, som går direkte til fradrag på selve infrastrukturen.  Det er i alt 72 garasjeplasser som er aktuelle for el-lader. Hver ladeplass vil koste 1/72 av infrastrukturinvesteringen, pluss selve ladeboksen og installasjonen av denne.

Totalt blir prisen kr. 41.560,- inkl. MVA pr. plass, prisen inkluderer ferdiginstallert EVINK ladeboks.

Foreløpig har ca. 40 garasjeplasseiere meldt sin interesse, men vi forventer flere nå som kostnaden er fastsatt og prosjektet er nært forestående. I følge sameiets vedtak skulle det betales et depositum på kr 35.000,- pr. plass før igangsetting, men styret har i stedet besluttet å kreve full betaling, kr. 41.560,- inkl. MVA pr. plass, ved oppstart.

Sameiet beholder eierskapet til infrastrukturen for de plassene som ikke blir solgt i første omgang. Disse selges etter hvert som garasjeplasseierne ønsker å oppgradere plassen med ladeboks, men prisen pr. ferdig ladeplass vil da bli satt høyere for å sikre at alle utgiftene på sikt dekkes inn. For de som allerede i dag har ladeboks innerst på veggen i Multipark vil det være mulig å bytte til 11 kW-systemet for prisen av en ny ladeboks.

Vi trenger nå bindende tilbakemelding fra alle som ønsker ladeplass, også de som tidligere har meldt interesse.

Fristen for tilbakemelding er tirsdag 18. september og interessen meldes på mail til styretstyret7@sorenga.commarkert «ønsker ladeplass + ditt garasjenummer». Det er viktig at vi får navn på eier av garasjeplass SAMT nummer på garasjeplass når interesse meldes.

Beløpet – kr. 41.560,- innbetales på konto 1503.82.16381 senest tirsdag 25 september. Innbetalingen må merkes med ELBIL – «Fullt navn».

Vennlig hilsen Styret