Klage til kommunen: Color Line – støy og miljø

Hei alle beboere,

Styret har i dag, 19.03, sendt nedenstående klage til kommunen over Color Line som på ubestemt tid skal ligge ved kai rett overfor våre bygg:

Til Oslo Kommune:

Styret i Sørenga Sameie 7 ser med stor bekymring på den uholdbare støysituasjonen som har oppstått som følge av at MS Color Fantasy har fått tillatelse til å ligge ved Revierkaien i påvente av at Corona-krisen skal gå over og skipet settes i trafikk igjen. (Ref. Oslo Havns hjemmesider i dag 18/3) 

Styret representerer 126 leiligheter og det er stor bekymring blant beboere for at skipet kan bli liggende lenge, med hjelpemotorene i gang. I et miljøperspektiv er det særdeles uheldig, men nå er det støyen fra motorene som plager og bekymrer. Skipet har ligget i to døgn, og mange rapporterer allerede om ødelagt nattesøvn. Det er målt støy langt over grenseverdiene.

Vi forstår at dette er en krevende situasjon for alle, og at ulike hensyn må veies mot hverandre. Men det er også en ekstraordinær og krevende situasjon for beboerne på Sørenga da svært mange både barn, ungdommer, voksne og eldre, er pålagt å tilbringe  de aller fleste av døgnets timer inne i sine leiligheter eller i uteområdene her. Da er en vedvarende støybelastning i området 85-100 dB ikke akseptabel.

Vi ber om at kommunen sammen med rederiet og Oslo Havn snarest mulig finner en løsning på denne situasjonen som per i dag ikke er holdbar for beboerne på Sørenga.

Vennlig hilsen
Styret Sørenga Sameie 7 v. Kevin Wright, Erik Wold, Olov Grøtting, Morten Eckmann, Mette Halskov Hansen