Sorenga Slideshow 1360width

Klage på gjenvinningsanlegg

Styrene på Sørenga har fått varsel om at Skanska planlegger å starte et gjenvinningsanlegg for sortering og knusing av stein, gravemasser, asfalt-tilslag, leire, sand og grus, etc. Aktiviteten skal foregå samme sted som i dag benyttes til utskiping av skrotmetall. Vi har fått varsel fordi dette antas å kunne påvirke særlig vårt ytterste bygg (trinn 8).

Vi forventer at dette vil medføre støy omtrent på nivå som i dag, men i tillegg er vi redd det komme støv fra steinknusing.

I samarbeid med andre byggetrinn er det skrevet en klage som også vi har sendt fra byggetrinn 7.

Nabovarsel: https://sorenga7.no/wp-content/uploads/2019/03/nabovarsel-gjenvinning-steinmasser-2.pd

Klagebrev

Med vennlig hilsen

Styret, trinn 7