Sorenga Slideshow 1360width

Klage utvidet åpningstid

Hei alle beboere,Fil 13.12.2016 09.16.56 e1481617664904

Vi ble 2. juli gjort oppmerksom på at Bydelsutvalget Gamle Oslo har vedtatt en ny revidert forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo.

Der gis blant annet serveringssteder på Sørengkaia anledning til å ha åpent utendørs til kl. 24.00 og innendørs til kl. 01.00. Inntil vedtaket var det kl. 22.00 ute og kl. 01.00 inne. Endringen ble kunngjort i Norsk Lovtidend  og tråtte i kraft umiddelbart.I forkant av vedtaket ble det sendt ut et høringsnotat. Dette er blant annet sendt til Usbl og Sørenga Utvikling, men vi i Sørenga 7 sameie har aldri mottatt dette, og det har heller ikke andre sameier på Sørenga og Sørengstranda.

Samtlige sameier gikk denne uken sammen om å påklage vedtaket, både på grunn av sakens innhold og fordi vi ikke har hatt anledning til å uttale oss. Klagen ble sendt fredag 6. juli.

I tillegg til dette vedtaket har Byrådet for Næring og eierskap  kommet med et  høringsnotat: «Forslag til endring i Oslo kommunes Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger (Åpningstidsforskriften)». Denne hadde høringsfrist 30.06.2017. I åpningstidsforskriften for Oslo defineres «Sentrum» som et område der serveringsstedene har åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. Selvom Næringsbyrådets forslag til sentrum ser ut til å stoppe der Sørengkaia begynner, har sameiene likevel uttalt at vi ikke ønsker utvidet åpningstid.

Venlig hilsen

Styret