Fil 13.12.2016 09.16.56 e1481617664904

Kontakt vaktmester, securitas, garasjevakt

Følgende kontaktnumre er bare ment for beboere i trinn 7/8

Styret for sameiet 7: styret7@sorenga.com

Vaktmester (send gjerne mail til styret med mindre det er noe som virkelig haster): 90567361

Securitas (ta direkte kontakt med dem hvis det er problemer med bråk, hærverk, etc): 22971070

Vaktselskap garasje syd: 92883773

Vaktselskap Multipark: 40090045

 

Vennlig hilsen

Styret