images

Ny avtale TV og bredbånd

 

Styret har fremforhandlet en ny avtale med Telenor om levering av bredbånd og TV til alle leilighetene i Sameiet. Avtalen heter Frihet M med Nettvern+ og er i følge Telenor Norges mest fleksible kollektive avtale. Abonnementet inkl. ruter og dekoder faktureres, som i dag,  som en del av fellesutgiftene.

Beboerne vil i løpet av noen uker motta en pakke med nytt utstyr på posten, og den uken vi overføres til den nye Frihet-avtalen, vil Telenor sende ut beskjed til alle. Det må påregnes ca. åtte uker før overflytting til ny avtale grunnet utsending av nytt utstyr.

I utgangspunktet gjør Telenor ingen endringer på dagens tjenester hos beboerne. Men i Frihet M får alle boenheter 260 poeng til å sette opp sitt eget tjenestetilbud, skru sammen sine egne tv-pakker og justere bredbåndshastigheten etter behov. Endringene gjør man selv gjennom https://www.telenor.no/mine-sider/  eller Kundesenteret til Telenor.

Det er naturligvis også mulig å utvide og oppgradere både innhold og hastighet. Bruk over 260 poeng faktureres den enkelte i form av ekstra poengpakker. Merk at T-We abonnementet også kan brukes med app f.eks. på hytta og i hele EU/EØS.

Eventuelle spørsmål rettes til Telenor – Min Side eller Kundesenteret.

 

Årsmøte Sørenga 7 Sameie

Det blir avholdt årsmøte i sameiet mandag 13. mai 2024 kl. 18:00. Møtet holdes i DNT-lokalet på Sørenga.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 1. april.