Fil 13.12.2016 09.16.56 e1481617664904

Nyheter fra Styret

Nyhetsbrev fra Styret i Sameie 7

  1. nov. 2019

 

Kjære alle beboere,

Styret møttes 4. november, og vi jobber også løpende med en del saker i sameiet. Her følger kort info og oppdatering om diverse saker som er av interesse for mange av oss:

  • I likhet med andre sameier på Sørenga har vi slitt med å få inn avregninger for varme og vann i de enkelte leilighetene. Vi har avtale med firmaet Ista om dette, og de sender info til USBL som skal formidle videre til de enkelte. Nå ser det langt om lenge ut til å skje, og alle eiere kan forvente avregning tilsendt i posten innenfor de nærmeste 1-2 ukene. Fremover vil avregning skje årlig.

 

  • Kloakkpumper og vannstopp har vært kilde til stor frustrasjon og irritasjon lenge, og Styret, spesielt Kevin, jobber kontinuerlig med å få disse problemene løst. Vår «kampanje» for å få slutt på at våtservietter kastes i toaletter har virket, og ved det seneste stopp av vann var det få av disse. Derimot ble det igjen konstatert at det er problemer med fettutskillerne fra restauranter. Disse renses nå to gange i uken mens det utredes hvordan næringsseksjonenes pumper kan adskilles fra private leiligheters system. Styret er også i gang med å undersøke om dette er reklamasjonssak. Og selvfølgelig håper vi inderlig at dette skal kunne løses på permanent basis snarest mulig.

 

 

  • Styret har inngått avtale med et firma om automatisk avlesing av strømbruk for de som nylig fikk installert el-ladere i Multipark. Prisen per kilowatt, inklusive utgifter til service og vedlikehold er 1,5 kr, noe som tilsvarer prisen i andre garasjeanlegg på Sørenga. I tillegg kommer 35 kr + mva per måned i gebyr for avregning/faktura.

 

  • Styret har sendt reklamasjon til AF på en del feil i fellesarealer, som avflassing av maling og lakk på blikk, beslag, fasader, rekkverk og tak, problemer med vann som renner gjennom balkonggulv og -tak osv.

 

  • I tråd med tidligere års praksis har vi gitt 2000 kr som bidrag til aktivitetene i gruppen «Barna på Sørenga», og vi håper at Sørenga kan bli et enda mer attraktivt sted å bo også for barnefamilier.

 

  • Og endelig: Det blir nok jul også i år! Tradisjonen tro har Styret igjen i år bestilt juletrer.

 

Vennlig hilsen alle i Styret,

Kevin, Morten, Erik, Olov, Ole Kristian, Jimmy, Camilla og Mette