Fil 13.12.2016 09.16.56 e1481617664904

Reklamasjoner, El-ladere, Multipark og god jul…

Kjære naboer,

Gledelig desember!

Her følger en kort oppdatering med nytt fra styret om blant andre reklamasjoner til AF, el-ladere i Multipark, etc.

Reklamasjoner og serviceavtaler på felleseiendom:

Styret bruker fortsatt en del tid på oppfølging av reklamasjoner på vår felles eiendom. Men vi har fått serviceavtaler på plass, og det meste fungerer nå som det skal.

Reklamasjoner på leiligheter:

Reklamasjoner på de enkelte leiligheter må, som kjent, meldes fra eier av leilighet direkte til AF/SU (sorengabt7-8@afgruppen.no). Styret har ikke mulighet til å følge opp de enkelte leiligheter, men ettersom det fortsatt går for sent med AFs respons på henvendelser vil vi nå forsøke å få overblikk over hva som gjenstår.

Vi har laget en link på hjemmesiden hvor alle nå kan rapportere om reklamasjoner som er innmeldt til AF. OBS. Gjelder det som ikke er utbedret: https://sorenga7.no/kartlegging-reklamasjon-leiligheter/

Styret vil henvende oss med disse sakene samlet til AF. Vi vil også vurdere å få profesjonell hjelp til videre oppfølgning i forhold til AF,  hvis ikke dette tiltaket hjelper.

Vaktmester:

Vi har egen vaktmester avtale. Oppgavene for vaktmester inkluderer blant annet å gå to runder i uken på vårt område for å sjekke, dører, evt. knuste glass, osv. Ta kontakt med vaktmester hvis du oppdager noe som må repareres eller ordnes på fellesområdet. All kontakt-info finnes på vår nettside: https://sorenga7.no/kontakt/

Multipark og el-ladere :

Det jobbes for å installere el-ladere for de som har betalt for dette. Vi beklager at det av tekniske grunner har tatt lengre tid enn forventet. Uke 50 legges det kabel i Multipark, og endelig ferdigstilling forventes nå i uke 5.

NB!: Alle med parkering i Multipark må huske å fjerne snø fra bilen før den kjøres inn i anlegget. Det er ikke avløp der, og det er heller ikke realistisk å få det.

 

Da ønsker vi alle en gledelig jul. Det er fantastisk flott på Sørenga med den hvite snøen og det fine været disse dagene, og det var hyggelig at flere beboere hadde ordnet med gløgg og kaker i anledning tenning av juletre.

 

Vennlig hilsen

Styret v. Kevin, Morten, Tom, Jimmy, Olov, Erik og Mette