Fil 13.12.2016 09.16.56 e1481617664904

Reklamasjoner til AF som ikke er fulgt opp

Kjære naboer,

Som tidligere nevnt har styret opprettet en link på hjemmesiden hvor alle kan rapportere om reklamasjoner som er innmeldt til AF, MEN som fortsatt ikke er blitt fulgt opp på tilfredsstillende vis.

Vi ber nå alle som fortsatt har reklamasjoner inne hos AF om å  melde det til styret via linken nedenfor.

Vennligst gjør dette før 15. januar hvor etter vi samler sakene opp og tar kontakt (igjen) med AF:

 https://sorenga7.no/kartlegging-reklamasjon-leiligheter/

Styret vurderer også å få profesjonell hjelp til videre oppfølgning i forhold til AF  hvis ikke dette tiltaket hjelper.

Venlig hilsen og godt nyttår,

Styret