Morgenstemning Sorenga

Sommerhilsen fra Styret

Her er en liten oppdatering fra styret i det ferietiden setter inn for fullt. Det er styrets inntrykk at første del av sommeren har forløpt fredelig og kontrollert her på Sørengautstikkeren, at beboere og gjester har kost seg med sol og bading, restaurantene våre har vært godt besøkt, lover og regler er stort sett fulgt, og vi har sluppet de opphetede situasjonene som har preget forsommeren tidligere år.

Vekterordningen ser ut til å fungere upåklagelig, det er ikke minst takket være et intensivert samarbeid mellom sameiene, vekterselskapene, Bymiljøetaten, politiet og andre sentrale aktører.

Den største nyheten i dette nyhetsbrevet er likevel at det nå omsider er oppnådd enighet om bygging av et permanent toalett-/serviceanlegg i underetasjen i byggetrinn 5 (under Turistforeningen). Anlegget skal stå ferdig sommeren 2022, men også denne sommeren er det etablert et midlertidig toalettanlegg i de samme lokalene.  Konsekvensen av enigheten vil være at planene om et nytt bygg under bakken mellom byggetrinn 5 og byggetrinn 8 nå er skrinlagt.

Av dårlige nyheter kan nevnes at vi fortsatt har noen søppelutfordringer. Mye kan bli bedre hvis alle vi som bor her er flinke til å hive søpla i riktig nedkast og aldri setter noe på utsiden hvis det er fullt. Både øverst og nederst i tverrslaget mellom 7 og 8 er det tidvis mye griseri utenfor nedkastene, særlig papirnedkastet nederst, der flyter det av isbegere fra Paradis, som ikke har noen søppelkasse på utsiden.

En annen gjenganger er gabionene – gitterkassene med beplantning – langs fasaden på byggetrinn 7. Dette er nå blitt en reklamasjonssak, nå er det plantet på nytt, og vi håper at det skal bli orden på disse kassene omsider. Hvis dere som bor langs fortauet utenfor byggetrinn 7,  kan vanne og stelle litt, går det enda fortere.

Når det gjelder skjeggkre har styret foreløpig ikke tatt stilling til om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette i verk en totalsanering av hele sameiet. Problemet synes å være avtagende, veldig få nye tilfeller er rapportert det siste halvåret, dessuten er det flere som har signalisert at de vil motsette seg tiltak inne i egen leilighet. Alle må være med hvis saneringen skal ha noen effekt, men selv det gir ingen garanti for at svineriet ikke dukker opp igjen.  En totalsanering koster 250.000 kroner,  og mange vil mene at det finnes bedre formål å bruke sameiernes penger på. Og husk: Skjeggkre er ikke farlige, de er bare ekle.

Plan- og bygningsetaten vedtok 23.06 å legge to planforslag som berører vårt område ut til offentlig ettersyn. Det ene skolen og flerbrukshallen

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021085501

Det andre gjelder boliger, næringsarealer, veier, park, busstopp mv. i Lohavn

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021087664

Høringsfristen for begge er 20.09.2021, og det skal avholdes digitalt medvirkningsmøte 24.08.2021. Nærmere opplysninger på Oslo kommunes nettside.

Og til slutt: Styret har besluttet å skallsikre begge bygningene i sameiet med et nytt chip-låssystem. Systemet blir installert i løpet av sommeren. Vi kommer med et eget nyhetsbrev med alle detaljer om vedtaket og de praktiske konsekvensene.

Med disse ord ønsker vi alle en god sommer, enten den skal tilbringes her på Sørenga eller andre steder.

 

Sommerhilsen fra styret

Kevin, Erik, Christian, Lars og Vibeke