Styret og sameiet

«Sørenga 7 Sameie» omfatter  byggetrinn 7 og 8 med ialt 124 leiligheter (96 i trinn 7 og 28 i trinn 8).

Styret består fra juni 2022 av følgende medlemmer og varamedlemmer:

  • Steinar Øverli (Styreleder)
  • Ove Johnsen
  • Lars Kolsaker
  • Vibeke Strømme 
  • Erik Wold
  • Agate M. Østeby (vara)
  • Pål Aanstad (vara)

Valgkomiteen fra juni 2022 består av:

  • Eirik Gihle
  •  Kevin J. Wright

E-postadressen til styret er:  styret7@sorenga.com