trinn 8 sommer

Styrets nyhetsbrev, juni 2020

Sommeren har kommet til Oslo for fullt, og Sørenga er et yndet område for oss som bor her og for Oslos innbyggere generelt. Vi har mange utfordringer med tanke på det trykket av badegjester vi opplever, og vi har derfor gjort noen grep for å markere at atriene  i BT 7 & 8 er private:

  • Montert opp skilt på fasadene våre som forteller at dette er et privat område
  • Montert opp gatebukker som viser til adgang kun for beboere og deres besøkende
  • Beplantet inngang til BT 8 med hekk, og rammet inn leilighetene i 1. etsj med blomsterkasser, slik at området fremstår mer privat

Tiltakene med gatebukker og skilt på veggene er en midlertidig løsning for å møte problemene vi har i dag. Styret vil vurdere disse tiltakene fortløpende og eventuelt sette inn ytterligere  tiltak som  vakthold, osv.

Tirsdag denne uken møttes alle styrelederne på Sørenga til et felles møte. Agendaen var blant annet:

  • Forberede konstituering av et felles styre for fellesarealene – sentralparken og tverrslagene.
  • Etablere et samarbeidsorgan på tvers av sameiene med tanke på bl.a. vakthold, innkjøpsavtaler og felles utfordringer.
  • Diskutere mulige løsninger på dagens opphetede situasjon, mangelfulle toalettløsninger, vakthold, bråk, trafikk, tilgrising, narkotrafikk etc. i forbindelse med sjøbadet, fellesarealene og havnepromenaden.

Resultatet av dette første møtet var

  • Et interimsstyre skal etableres. Alle 7 sameiene skal peke ut en representant til dette interimsstyret innen onsdag 24. juni.
  • Et samarbeidsforum for Sørenga ble etablert, og de to sameiene på Sørengstranda bli bli invitert inn. Formålet er utveksling av informasjon og samordning av tiltak for å møte felles utfordringer. Forumet består i første omgang av styrelederne og nestlederne i alle sameiene. En arbeidsgruppe utgått fra dette forumet følger opp kontakt mot politi, Bymiljøetaten, andre myndigheter samt Sørenga Utvikling KS
  • Forumet besluttet også å be om et møte med Sørenga Utvikling KS, og arbeidsgruppen hadde det første møtet med utbygger Sørenga Utvikling KS allerede onsdag 17. juni. Møtet var positivt, handlet i hovedsak om fellesparken og infrastruktur og forberedelse til overtakelse, men også om den akutte situasjonen med mange badegjester, uro, osv.
  • Forumet besluttet også å be om et møte med ansvarlige ledere i BYM. Dette møtet avholdes 19 juni.

Sammen er vi sterkere, og vi skal i fellesskap  gjøre Sørenga til et enda bedre og tryggere sted å bo.

Nytt styre

Mandag 22 juni møtes det nyvalgte styret for konstituering, og vi vil etter dette komme med jevnlig informasjon om styrets arbeid. På dette møtet vil også styret utpeke en representant til interimsstyret for fellessameiet.

Etter årsmøtet består det nye styret av:

Leder: Kevin Wright

Styremedlemmer:  Erik Wold,  Christian Prestholdt Selen,  Lars Kolsaker, Morten Eckmann

Varamedlemmer:  Vibeke Strømme,  Magnus Bergkvist Sørensen,  Ali Raja fra næringseiendom Carucel.

Valgkomité: Stian Dalsby og Mette Halskov Hansen

Kloakk- og brannsystemene

Etter at utskiftingen av styringsenheten på den pumpen som har stoppet vannet vårt ble utført, har systemet vært stabilt. Det samme med brannalarmer. Dette har vært en lang prosess, som vi forhåpentlig nå skal slippe i fremtiden. Vi har utvidet kontroll av pumpekummene slik at vi unngår unødig stans i systemet.

VIKTIG!

Det har vært en del uheldige hendelser i andre byggetrinn, hvor beboere har konfrontert personer som ulovlig har oppholdt seg i atriene og på gata. Styret oppfordrer for deres egen sikkerhet til å ikke gå i konfrontasjon med disse menneskene, men bruke vår profesjonelle avtalepart Securitas til å ta affære. Ring Securitas vakttelefon på 22971070, den er døgnåpen.

Med dette ønsker styret dere riktig god sommer!