brannalarm2

TESTING AV BRANNALARM

TESTING AV BRANNALARM – TIRSDAG 12 SEPT. MELLOM 10.00 og 13.00

 Til alle beboere:

Brannsentralene i vårt byggetrinn er omprogrammert og skal nå virke etter hensikten.

Derfor må anleggene testes på nytt.

Følge omgjøringer i programmet er gjort:

  • Utløst brannalarm/sprinkel i felt 7 varsler kun bolig/næring og tilhørende underetasje i felt 7.
  • Utløst brannalarm/sprinkel i felt 8 varsler kun bolig/næring og tilhørende underetasje i felt 8.

Bare hvis sprinkler utløses sendes alarm til brannvesenet.

Venlig hilsen,

Styret