Container

Tid for våropprydning

Fra mandag 12.4 vil igjen en avfallscontainer samt beholder for el-avfall være på plass ved søppelnedkastene. Erfaringsmessig må det byttes container en gang i løpet av uken. Derfor:  Vennligst ikke sett fra deg søppel ved siden av containeren hvis den er full.

Ny container vil komme i løpet av uken.

Husk også digitalt årsmøte i Sørenga 7 Sameie. Du deltar via «Min Side» på usbl.no.

Høringsperiode er 07.04.2021 kl. 10.00 – 11.04.2021 kl. 12.00

Avstemningsperiode er 12.04.2021 kl. 12.00 – 15.04.2021 kl. 12.00

God helg!

Styret