Til eiere: Ønske om kajakkplass eller lån av kajakk (frist 1. juli)

kajak sørenga

Kjære beboere i byggetrinn 7/8 Sørenga

Sameiermøtet i Sørenga 7 har nå vedtatt omdisponering av den innerste delen av sykkelrommet til kajakkoppbevaring. Styret har opprettet en liten kajakkgruppe som har det praktiske ansvaret for etablering av løsninger og drift av kajakkrommet. Denne gruppen vil bygge et stativ for lagring av kajakker og det vil bli inngått en kontrakt med hver enkelt leietaker som regulerer leieforholdet. Kontraktene vil løpe i ett år av gangen. Kajakkplassene vil leies ut mot et én-gangs depositum på 3000 kroner og en årlig leie på 1200 kroner. Plassene vil være knyttet til eierne av leilighetene (leietakere kan ikke tildeles plass) og ikke til selve leilighetene. Man kan maksimalt leie 2 kajakkplasser per leilighet. Det vil være en forutsetning at plassene er i bruk og det vil kun være mulig å oppbevare selve kajakken i kajakkrommet. Rommet kan ikke brukes til oppbevaring og tørking av kajakkutstyr (fordi dette vil avgi for mye vann/fukt).

Under kartleggingen av behovet var det flere som meldte at de kunne tenke seg å kjøpe kajakk hvis det blir etablert et kajakksrom. Kajakkgruppa ser for seg at det kjøpes inn 3-5 kajakker til utlån for dem som ikke ønsker å kjøpe egen kajakk. På den måten reduserer vi kanskje behovet for lagring av egne kajakker. Til informasjon har også den Norske Turistforening Oslo og omegn kajakker til utleie fra Fritidshuset på Sørenga. Prisene er fra 250 kroner for 3 timer og oppover. (https://friluftshuset.dntoslo.no/kajakkutleie/).

Før kajakkgruppa går i gang med rigging av rommet rett etter sommerferien, ber vi alle interesserte om å melde inn endelig ønske om kajakkplass og om det er aktuelt å kunne låne felleskajakk i tillegg. Det vil også være mulig for eiere av leilighetene i byggetrinnet å melde ønske om kun å ha rett til fritt å låne kajakk for en årlig sum av 300 kroner per år. Også dem som meldte interesse i første runde, må melde ønsket inn denne gang. Ønske om fast kajakkplass sendes til Rune Svarverud på epost rune.svarverud@ikos.uio.no innen 1. juli gjennom å svare på følgende spørsmål:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Epost-adresse:

Er interessert i å leie kajakkplass (3000 i depositum + 1200 i årlig leie, maks 2 per leilighet) JA/NEI

Er interessert i å kunne benytte felleskajakk i tillegg til leid plass for egen kajakk: JA/NEI

Er interessert i å kunne benytte felleskajakk uten å ha leid plass for egen kajakk (300 i årlig kontingent): JA/NEI

Egen kajakk har følgende mål (lengde og bredde):

Vennlig hilsen

Kajakkgruppa ved Chris, Stian, Katinka, Koen, Arild og Rune