trinn 8 sommer

Trinn 7 i sommeren

Pinsen på Sørenga har vært populært og ekstremt krevende i det fine været

Pinsen kom med ”trope-vær” og på nytt er Sørenga blitt et fint tilbud for mange andre enn oss som bor her. Samtidig så er det en rekke uheldige episoder som følger med når det blir så mange samlet her ute.  Styret i Sameie 7 er under konstituering og det nye styret vil samles om kort tid. Selv om det nye styret ikke har kommet sammen enda, vil gjenvalgte medlemmer og deler av det gamle styret ta tak i dette. Vi vil i dagene som kommer ta opp disse problemene med Bymiljøetaten og ledelsen i Oslo kommune sammen med andre byggetrinn.

Førstkommende mandag vil det være et møte hvor alle styreledere på Sørenga er tilstede. Dette møtet er vi invitert av Hav eiendom som vil informere oss om deres planer for regulering av Grønnli Kaia . Vi vil der med et samlet ” Sørenga Styre” benytte muligheten til å enes om en samlet innsats overfor ansvarlig ledelse i kommunen. En felles henvendelse vil sende et tydelig signal om at tiltak må komme raskt. Styrene i sameie  5 og 7 vil samtidig knytte kontakt så vi kan få etablert et reelt felles styre på Sørenga slik at vi står sterkere mot de utfordringer vi står i mot nå, og blir klar til å forvalte fellesområdene vi deler med alle byggetrinn her på Sørenga, selv om ikke alt er klart enda for overtakelsen fra kommunen.

Det har vært kaotiske tilstander ved rundkjøringen i pinsen, og ved sjøbadet har det vært noe slåssing og narkoomsetning, urinering i gårdsrommene, og skrik og skrål. Politiet har tilslutt kommet og ryddet opp, men responsen kom for sent. I pinsen har Sørenga vært et ”festival-område” uten tilstrekkelig vakthold og toalett-fasiliteter

Det er nå kommet i gang en god dialog med kommunen om permanent oppgradering av sanitæranlegget i underetasje i bt 5; alternativt et eget service-bygg i området mellom sameie 5 og sameie 7. Begge løsningene har sine fordeler og ulemper, men ingen møter behovet for toaletter her ute i sommer. Styret har for lengst bedt Bymiljøetaten om å få på plass en god midlertidig løsning i år også. Vi forventer at det kommer på plass så raskt som praktisk mulig. Sommeren er NÅ!

Kommunen har kjørt i gang vakthold som i fjor, like så med renhold. Dette har vært bra, men trykket i Pinsen har de ikke klart å holde unna

I tillegg til ovenstående har vi bestilt blomsterkasser til avskjerming av bygget 8, og vi bestiller opp skilte med «privat» til inngangene til atrium i bygg 8 og 7, samt nedgang til «brygge» fra Atrium i 7.

Vi vil komme tilbake til dere med mere informasjon og tiltaksplan så snart den foreligger, og når det nye styret er konstituert.

Styret i Sameie