Vakthold – Brann – Vann – El-ladere – Gartner – og annet…

Kjære alle beboere i trinn 7/8Sorenga Slideshow 1360width

Her følger en oppdatering av noen viktige saker fra siste styremøte:

1) Som kjent gikk to store mopper i kloakken rett før 17. mai. Derfor fikk vi vann- og elektronikkstopp. Når avløpet blokkeres, stoppes også vann inn som sikring. Dette har krevd mye jobb og oppfølgning, men det er nå gjort avtale med servicefirma, og vi kobler SMS-varsling direkte til pumpe-firma når det er feil på pumpen. I tillegg er det fra nå av avtalt at hver tredje måned kommer firmaet og renser systemet. Vi håper – og tror – at dette vil sikre oss vann hver dag fremover, også på neste 17. mai.

2) Vi har etablert en avtale med gartner på timebasis frem til vi får inn de tre anbud vi venter på om fast, langsiktig avtale. Samtidig har vi mast på Sørenga Utvikling for å få fart i saken om fortau som må legges om så vi kan beplante i kassene mot veien. Arbeidet startes opp mandag 4. juni og jobben tar 3-4 uker.

3) Elbil-ladere: Vi har bedt om anbud fra 4 firmaer og har foreløpig fått inn 2. Vi venter på 1-2 mer og vi er i kontakt med elbil-foreningen for å sikre at kvaliteten på dette blir bra. Når vi har mottatt anbud, sammenligner vi pris og kvalitet og tar en beslutning om igangsettelse. Det vil, som avtalt på sameiermøtet, bli laget et budsjett som viser at sameiet låner ut penge til etablering, men at betalingen legges på de som skal ha ladeplass.

4) Vakthold og kontakt med kommune om sikkerhet på Sørenga: Både styrer og enkeltpersoner har hatt mye kontakt med politi, bymiljøetaten og kommunen om behov for mer vakthold. Trinn 7 hadde 2 personer, Olov fra styret samt Eira fra Barna på Sørenga, med på sameienes fellesmøte med kommunen fredag. Det vil blant annet bli mer vakthold i døgndrift i sommerperioden og bedre søppelhåndtering. Referat fra gruppen som deltok på møtet ligger på Facebook-gruppene Sørenga Forum og Sørenga Trinn 7. I tillegg undersøker styret nå muligheten for å få «trivsels-vakt» i likhet med trinn 6 og 4. Dette er vakter som alle beboere kan ringe direkte til ved problemer som krever vekter. Vi kommer tilbake med mer info når avtalen er inngått.

5) Takk til de beboere som de seneste dagene på eget initiativ har plukket opp mye søppel både i atrium trinn 7 og utenfor. Det er vår vaktmesterordning som skal sikre at det er søppelfritt på vår eiendom (samt følge opp dører som ikke lukker osv.), og vi skal få sikret denne avtalen bedre. Det er avtalt møte med vaktmesterselskapet om dette.

6) Klager over støy fra Mirabel. Det er avtalt møte med Søylen og Mirabel til uken og de må, som alle andre, følge de reglene som er:  Ingen, eller lav, musikk, ro kl. 23 og ingen uteservering etter kl. 24.

7) Brann: Det er fortsatt sådan at noen pusser opp leiligheter og slår av egen brannvarsler. Dette slår ikke av hele brannvarslingen, MEN det gir feilmelding på skjerm, og vi må hver gang inn i den aktuelle leiligheten for å fikse dette. NB! Meld fra til styret med mail styret7@sorenga.comhvis du har behov for midlertidig å slå av egen brannvarsler.

I tillegg til disse sakene, har styret behandlet en del andre som ikke har helt så stor almen interesse. Vi takker for forståelsen for at det kan ta tid å svare på e-post, og håper at vi snart er over trinnets «barnesykdommer» så mer kjører på automatikk her :).

Vennlig hilsen

Styret v. Kevin, Morten, Tom, Jimmy, Erik, Olov og Mette