Vedtakk om kajakkrom og sykkelrom

Kjære naboer,

Ekstraordinært sameie-møte 13. juni 2017

SAK – omgjøring av dele av sykkelrommet til kajakkrom:

Sameie-møtet vedtok å omgjøre dele av sykkelrommet til kajakkrom med nedenstående forutsetninger.

Rune Svarverud fra ”kajakkutvalget” orienterte om forslaget (tidligere sendt ut på mail til alle). Det var vært en grundig prosess for å undersøke forskjellige mulige løsninger. Eneste praktisk løsningen viste seg å være sykkelrommet under trinn 7. Omkring 28 personer har meldt interesse for i alt 38 kajakkpladser. Per i dag er det plass til ca. 250 sykler, og opptellinger viser at det inntil nå er maks ca. 60 sykler i rommet (det har vært talt opp både i og utenfor vanlig arbeidstid, i helge og på hverdager). Derfor er forslaget å bruke det innerste rommet til ca. 32 kajakker. Da vil det fortsatt være plass til ca. 150 sykler. Forutsetninger: utstyr må tørkes før det gå inn i kjelleren, og hvis kapasiteten for sykler blir sprengt prioriteres sykler foran kajakker. Det må unngås at folk tar plass uten å ha kajakk til den. Det bør betales depositum som returneres hvis man ikke øsker å bruke plassen, samt en årlig leie. Størrelsen på beløpet og driften må tas videre i styret. Styret kommer med opplegg for fordeling, betaling, drift, delvis basert på erfaringer fra andre byggetrinn.

NB! Vi starter på nabo-dugnad jobben med å tømme det innerste rommet for sykler fra mandag 19. juni. Venligst flytt din sykkel ut fra det innerste rommet. Samme gjelder syklene som står rett inn til høyre for hoveddøren. TAKK :).

 

Info fra styret og kommentarer/spørsmål fra beboere:

1) Feil på brannsystemet: det meste er nå rettet opp men FA må inn i noen leiligheter for å få siste feil rettet opp.

2) Serviceavtaler er nesten på plass – en del forhandlinger har sikret ca. 500 000 nedslag.

3) Møbler til takterrassen er ankommet og naboer setter dem opp.

4) Ved den lille fellesterassen/soldekk i trinn 8 settes det opp en port så bare beboere i vårt Trinn 7/8 har tilgang.

5) Fellesparken blir ferdig i slutten av juni, inklusive metallboksene” til planter langs fortorvet.

6) Styret er i gang med å finne løsning for strømtilgang til biler i garasje-sør og multipark (de som ønsker å få det må betale).

7) Problemer som dreier seg spesifikt om én leilighet (e.g. problem med varmt vand) må tas direkte via USBLs reklamasjonssystem/AF. Det kan eventuelt sendes kopi til styret. Problemer som er relevante for fler og for fellesarealer sendes direkte til styremailen styret7@sorenga.com

8) De gule teppene i fellesarealene blir raskt skitne. Dette gjelder ikke de blå teppene. Sameiet har avtale med renholdsfirma som også skal rense tepper. Styret tar kontakt med SU for å se om det eventuelt kan byttes fra gule til blå tepper.

9) Solskjerming: Det ligger info på sameiets nettside (bla om fargekoder). Ved tvilsspørsmål bør man skrive å spørre styret styret7@sorenga.com

10) Sprekker i vegger vil komme hos de fleste i løpet av første året – dette fikses ved AFs årskontroll.

12) Låse på søppelcontainerne v trinn 8 bevares, men vi reklamerer til AF om at søppelposer henger seg fast i sjakten.