header sameie7

Årsmøte og vårrengjøring

Kjære beboere,

våren er kommet, og det vil 2. og 3. april bli rengjort i fellesareal og tun. Dette kan gi noe støv så ta gjerne puter o.lign. inn. Med våren kommer også det årlige årsmøte i sameiet. Møtet blir som tidligere varslet 9. april kl. 18:00 i USBLs lokaler, og det vil bli sendt ut innkalling og agenda med post fra USBL til alle eiere i løpet av få dager.

Her følger kort informasjon om diverse saker :

  • Valg av nye styremedlemmer
  • Høringsuttalelse om utvidet åpningstid
  • Hva gjør man når brannalarmen går?
  • Hva gjør man hvis naboen eller andre bråker?

 

Valg av styremedlemmer Sørenga 7

Følgende melding kommer fra Rune Svarverud og Eira van der Berg Larsen som utgjør valgkomiteen i sameiet Sørenga 7:

Valgkomiteen i sameiet Sørenga 7 skal fremme forslag til årsmøtet om valg av styre.

Vedtektene i sameiet sier følgende om sammensetningen av styret:

«Sameiet skal ha et styre som består av minst 3 medlemmer og minst ett varamedlem. Styret velges av sameiermøte for to år av gangen, med mindre sameiermøtet ved valget bestemmer en annen periode for ett eller flere av medlemmene.»

 

Det sittende styret er sammensatt på følgende måte:

Kevin Wright (styreleder), ikke på valg

Erik Wold (nestleder), ikke på valg

Morten Eckmann (medlem), valgt for perioden 2017-19. Er villig til gjenvalg for perioden 2019-21

Olov Grøtting (medlem), ikke på valg

Mette Halskov Hansen (medlem), valgt for perioden 2018-19. Er villig til gjenvalg for perioden 2019-20

Tom K. Kjærnsmo (vara), går ut av styret 2019

Jimmy Carlsson (vara), valgt for perioden 2018-19. Er villig til gjenvalg for 2019-20

 

Valgkomiteen oppfordrer herved til alle seksjonseiere om å engasjere seg i valget og foreslå kandidater. Forslag sendes til rune.svarverud@ikos.uio.no snarest og senest innen 8. april kl. 12.

 

Vennlig hilsen valgkomiteen Sørenga 7

Eira van der Berg Larsen og Rune Svarverud

 

Høringsuttalelse om utvidet åpningstid

Styrene i sameiene for byggetrinn 1, 2 og 7 har utarbeidet en felles høringsuttalelse til kommunen angående forslag om utvidet åpningstid for restauranter/kafeer på Sørenga (trinn 5 stiller seg bak uttalelsen). Kommunen foreslo i brev av 25.02.2019 å definere Sørenga som sentrumsområde, noe som vil bety at åpningstidene på serveringssteder kan utvides til kl. 03.00/03.30 inne og kl. 22.30/23.00 ute i helgedager og dager før høytids- og helligdager.

I høringsuttalelsen argumenterer vi for at Sørenga fortsatt skal være definert som boligområde og at stengetiden inne ikke bør endres fra nåværende kl. 1. Vi godtar imidlertid forslag om åpningstid ute til kl. 23:00.

Link til høringsuttalelsen

 

Hva gjør jeg hvis brannalarmen går?

Vi har oppdatert info på sameiets nettside om brannvarsling. Vennligst hold deg oppdatert på dette.

Hva gjør jeg hvis brannalarmen går?

Branninstruks

 

Hva gjør jeg hvis naboen eller andre bråker?

Vi har heldigvis ikke mange klager på bråk i byggetrinnet, men dersom det skjer er det greit å vite hva man bør gjøre. Vi har oppdatert info på sameiets nettside under fanen «kontakt» når man opplever bråk som går utover det akseptable.

I korthet:

  • Ta gjerne kontakt med de/den som bråker. Ofte løser dette problemet.
  • Vi har avtale med Securitas og alle beboere kan ringe dem 24/7 hvis man trenger hjelp, og saken ikke er alvorlig nok til at politiet kontaktes.
  • Ved alvorlig bråk er det politiet som må kontaktes.
  • Hold gjerne styret (styret7@sorenga.com) orientert og ta kontakt med styret hvis det skjer gjentakende bråk fra samme nabo.

Kontakt (styre, securitas, vaktmester, osv.)

Med vennlig hilsen,

Styret v. Kevin, Erik, Tom, Morten, Olov, Jimmy og Mette