trinn 8 sommer

God sommer og diverse fra styret

God sommer!

 

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer.

 

Vi starter også med å beklage at mye tull med vårt nettbaserte nyhetsbrev har gjort det umulig å nå ut med informasjon. Vi jobber på å få på plass en mer driftssikker ordning over sommeren, inkludert et SMS-varslingssystem når det for eksempel er problemer med vann, osv.

Årsmøtet

Takk til alle som kom på årsmøtet i april. Nytt styre ble valgt og oversikten finnes her. Protokoll for møtet finnes her.

Kloakk og vann

Styret håper og tror at vi nå, etter mange problemer og mye arbeid, har fått problemene med kloakk og stopp av vann under kontroll. Det er gjort en del endringer i kloakk-systemet, særlig i forhold til rensing av fett fra restaurantene. Fettutskillere i systemet tømmes nå hver måned (ikke hver tredje måned som frem til nå), og det blir spyling to ganger i året. Vi tør ikke garantere at alle problemer er løst, så vi jobber fortsatt tett mot AF og næringsseksjonene vedrørende disse problemene som har vært til stor irritasjon for oss alle og mye bry for noen.

Takterrasse, planter og atrium

Vi har fått på plass avtale med gartnere fra firmaet TOMA og det er plantet på nytt langs veien (en del planter visnet fordi deler av vårt vanningsanlegg ble stjålet). Meld gjerne fra til styret styret7@sorenga.com hvis du mener det er noe gartnerne overser.

Vi minner også om reglene for bruk av takterrassen som du finner her. Husk å rydde etter bruk. Kanskje noen har lyst til å starte en «grønt-gruppe» som kan gjøre takterrassen mer hyggelig og brukbar? Meld i så fald gjerne fra til styret styret7@sorenga.com.

Ordensregler

Vi mottar noen klager på brudd av ordensregler i bygget og minner om at reglene er ganske klare. Kortversjonen er ingen boring/hamring etc. etter kl. 21 og helt ro (inklusive musikk, fest, osv.) kl. 23. Reglene finnes her. Meld fra til dine naboer på forhånd om du skal ha fest. Da ordner det seg vanligvis uten problemer.

Fjernvarme og avregning

Vi har via USBL etterspurt avregning av vann og fjernvarme fra kommune og ISTA i mer enn et år nå, og det viser seg at det var noen avtaler som kommunen hadde glemt å inngå med oss da bygget var nytt. Derfor kommer det først nå avregning. ISTA sender målerstand til USBL som avregner og sender ut faktura/kreditnota til de enkelte eierne.

Reklamasjoner

Styret jobber fortsatt med reklamasjoner i forhold til Sørenga Utvikling (det samme gjør byggetrinn som var ferdige flere år før oss). Vi vet fortsatt ikke mer om endelig overtakelse av fellesareal (sentralparken) og opprettelse av fellessameie på Sørenga – noe vi trenger når vi sammen eier sentralparken. Styret har samlet inn gjenstående reklamasjoner fra leilighetene for å kunne legge mer press på Sørenga Utvikling og AF for oppfølging. Dette har hatt noen effekt ser vi, og flere saker er blitt løst. Men en del gjenstår og de enkelte eiere som har problemer må følge opp direkte med AF. Om ikke en del felles reklamasjoner er løst over sommeren vurderer styret å hyre advokat til videre hjelp.

Korttids-utleie, nye regler

Det er nye nasjonale regler for korttidsutleie fra 1. Januar 2020, og disse vil ha konsekvenser for flere eiere som leier ut hos oss. Fra 1. januar 2020 er det bare tillatt å drive korttidsutleie opp til 90 dager i året, og all utleie under 30 dager defineres som korttidsleie. Styret vil følge opp at disse reglene overholdes.

Utvidede åpningstider for serveringsstedene på Sørenga

Sammen med byggetrinn 1, 2 og Barna på Sørenga, sendte styret høringsuttalelse til kommunen om utvidede åpningstider for serveringssteder (styreleder fratrådte da han var inhabil i denne saken). Vår høringsuttalelse ble ikke tatt til etterretning og åpningstidene ute ble vedtatt utvidet fra kl. 22.00 til kl. 23.00 alle dager, mens åpningstidene inne er kl. 01.00 i ukedagene og kl. 03.30 i helgene og dager før høytids- og helligdager.

Lyst til kajakk-tur?

Som kjent har vi en egen kajakk-gruppe som organiserer utleie av plasser samt utlån av 2 kajakker og to SUP (stand-up-padling). Det finnes p.t. ikke ledige plasser, men alle kan mot et mindre beløp på 300 kr per år melde seg inn i kajakk-fellesskapet og bruke kajakk/SUP. Man kan også sette seg på venteliste til egen plass. Alle betaler for 2-årige kontrakter og det kan være noen som flytter eller som ikke lengre trenger plass. Den første 2-års perioden utløper ved slutten av året. Se i øvrig info her, også om hvordan du booker kajakk til lån. Husk at kajakk og utstyr må skylles etter bruk.

Bjørvika skole på Sørenga

  1. juni inviterte Utdanningsetaten og Undervisningsbygg til informasjonsmøte om ny skole i Bjørvika. Foreningen Barna på Sørenga og flere beboere var til stede.

Skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart i 2023. Det blir en såkalt B2U4-skole med to klasser for hvert trinn på barneskolen og fire klasser for hvert trinn på ungdomsskolen – totalt 840 elever. Det legges opp til endelig politisk behandling og vedtak sommeren 2020, og oppstart bygging januar 2021.

 

Med ønske om en god sommer,

 

Styret v. Kevin, Morten, Mette, Olov, Erik, Jimmy, Ole Kristian, Camilla